Generalforsamling 2021

Dagsorden for GF 12. juni 2021

Crykke GF 2021


Referat for GF 12. juni 2021

Tilstede: Kim K, Ben L, Richard, Christian B, Nikolaj, Kim R, Tim, Victor, Lilly, Majken, Mads Ø (11 personer)

Referent: Majken

Dirigent: Ben

 1. Formandens beretning (Kim K):
  1. Der kommer muligvis is hen over sommeren også I fremtiden. Dinah (bestyrer) siger ja til dette.
  2. Sommer istider 2021 (uge 26-31) ligger online på hjemmesiden under ”Træningstider”
  3. Ingen kampe, problemer eller turneringer i denne korte sæson
 2. Kassererens beretning (Kim R):
  1. Sæsonoverskud på ca. 100 kr.
  2. 10.000 kr. hensat til køb af udstyr
  3. 10.000 kr. betalt for ny hjemmeside
  4. Regnskab blev godkendt
 3. Forslag om klubbetaling til deltagelse i Midnight Hockey League / Motions Hockey Liga (MHL)
  1. Deltagelse i gruppe B, som svarer til vores niveau. Der har været minimum 20 medlemmer, der har vist interesse. Der er ca. 6 hold i ligaen og man spiller 10-12 kampe, hvoraf halvdelen er hjemmekampe. Hjemmekampe kræver dommer og bokspersonale. Der forventes ikke ændringer i de normale istider (f.eks. i form af faste kæder) i forbindelse med dette.
  2. Det koster 400 kr. i holdgebyr og ca. 3.000 kr. i dommergebyr for en sæson
  3. Kørsel betales af deltagende spillere. Bøder som eks. game misconduct (typisk i form af slåskamp på banen) bøde betales af spilleren selv
  4. Kamptilmelding på holdsport
  5. Skriv til Ben L ved yderligere spørgsmål
  6. Afstemning: Vil klubben betale hold- og dommergebyr på ca. 3.500 kr.
  7. Enstemmigt vedtaget
  8. Afstemning: Betaling af 50 kr. i interessegebyr for interesserede spillere til uforudsete udgifter
  9. Enstemmigt vedtaget
 4. Krav fra klubben om at alle spillere har egen blå og rød træningstrøje. Der kommer tilbud om at købe trøjer til ca. 150 kr. pr. stk.
 5. Budget for kommende sæson godkendt
 6. Bestyrelse
  1. På valg: Christian B og Kim T: begge genvalgt
  2. Derudover sidder i bestyrelsen: Kim K, Kim R, Majken, Ben L og Bo S
  3. Suppleanter: Mads Ø og Nikolaj
  4. Valg af revisor: Jonas
  5. Valg af revisor suppleant: Christian D.
 7. Eventuelt
  1. Ændringer i vedtægterne så bestyrelsesmedlemmer (7 stk.) vælges med 3 personer det ene år og 4 det andet

Indkomne forslag

Deltagelse i MHL turneringen for sæson 2021-2022 – Ben Lund